” W malarstwie wszystko mi wolno” Wernisaż Jerzego Skolimowskiego. 14 maja godz.: 19:00

apraszamy na niezwykłe wydarzenie artystyczne!
Wernisaż prac Jerzego Skolimowskiego, niekwestionowanego mistrza sztuki współczesnej.

Wydarzenie odbędzie się 14 maja o godzinie 19:00, w hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s w Łodzi.

Jerzy Skolimowski, artysta wszechstronny i niezwykle ekspresyjny, przynosi do naszego świata sztuki coś więcej niż tylko obrazy. Tworząc intuicyjnie i pozaracjonalnie, jego prace stymulują wyobraźnię i poruszają głębokie zakamarki duszy. Kolorystyczna gama, natężenie obecności, to tylko niektóre z elementów, które sprawiają, że prace Skolimowskiego urzekają i inspirują.

„Rysowałem od dzieciństwa, farby zacząłem używać jako nastolatek. Przełomowym etapem była jednak spontaniczna decyzja malowania dużego formatu” – mówi sam Artysta. I rzeczywiście, od tego momentu jego sztuka rozkwitła, prowadząc go w nieoczekiwane, fascynujące rejony wyobraźni.

Wernisaż to nie tylko okazja do podziwiania dzieł jednego z najwybitniejszych twórców naszych czasów, ale również niezwykłe spotkanie z samym Artystą. Skolimowski, nieugięty w swojej autentyczności, nie musi się niczemu wymykać, a do świata malarstwa wkroczył na własnych, niezwykle inspirujących warunkach.

Dołącz do naszego wyjątkowego spotkania z sztuką i talentem Jerzego Skolimowskiego. Czekamy na Ciebie , gotowi na niezapomniane doznania artystyczne.

Wtorek, 14 maja, lobby hotelu Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź.

We invite you to an extraordinary artistic event!
Vernissage of works by Jerzy Skolimowski, the undisputed master of contemporary art.

The event will take place on May 14 at 7 p.m. at the Vienna House by Wyndham Andel’s hotel in Łódź.

Jerzy Skolimowski, a versatile and extremely expressive artist, brings something more than just paintings to our world of art. Creating intuitively and non-rationally, his works stimulate the imagination and touch the deep recesses of the soul. The range of colors and the intensity of presence are just some of the elements that make Skolimowski’s works captivate and inspire.

“I have been drawing since childhood, I started using paint as a teenager. However, the breakthrough stage was the spontaneous decision to paint a large format,” says the Artist himself. And indeed, from that moment on, his art blossomed, leading him into unexpected, fascinating regions of the imagination.

The opening is not only an opportunity to admire the works of one of the greatest artists of our time, but also an extraordinary meeting with the Artist himself. Skolimowski, adamant in his authenticity, does not have to hide from anything, and entered the world of painting on his own, extremely inspiring terms.

Join our unique meeting with the art and talent of Jerzy Skolimowski. We are waiting for you, ready for an unforgettable artistic experience.

Tuesday, May 14, lobby of the Vienna House by Wyndham Andel’s Łódź hotel.