Shoshanah Ciechanowski „INBETWEEN”

Serdecznie zapraszamy na polską odsłonę wystawy Shoshanah Ciechanowski „INBETWEEN” organizowaną przez Warimpex oraz Hotel andel’s Łódź w ramach cyklu ANDEL’S ART.

Kurator Chiara Valci Mazzara

Wernisaż 19.05.2016 (czwartek), godz. 19:00

Wystawa „INBETWEEN”: 20.05-5.06.2016

Podczas wernisażu zostanie zaprezentowane performance „MYNAMEIS”, start o 20:00

Pierwsza polska wystawa Shoshanah Ciechanowski jest kolejną odsłoną projektu INBETWEEN, na który składają się: performance MYNAMEIS, site-specific EARTH WALK, serie rysunków Landscape border # i SCHUT#, filmy THE MEAN i THE CIRCLE WHOLE.

Ciechanowski bada ludzkie korzenie, wykraczające poza ramy narodowości, tożsamości, kultury i języka. Próbując znaleźć odpowiedzi na osobiste pytania, wykorzystuje ona swoją praktykę artystyczną jako drogę do nowej formy komunikacji: Każda akcja spotyka się z reakcją. Wpływy zyskane poprzez to doświadczenie trwać będą w wymiarze osobistym, wywołując zmianę. Uczucia odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu zachowań, gdyż ze względu na naszą zbiorową skalę emocjonalną, mamy możliwość wpływania na to, co nas otacza. Otoczenie z kolei ma moc ułatwiania bądź zniechęcania do wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi.

W performance MYNAMEIS ‘widz’ zostaje zaproszony do zrobienia kroku – dzieląc się z artystką swoim imieniem oraz życzeniem/oświadczeniem. Artystka, stojąc za szybą, obiema rękami spisuje na niej słowa widzów. Rezultat tych działań jest związany swoją formą, a jego treść staje się względna. Słowa te, będąc znakiem wodnym dialogu i interakcji, stają się dynamicznym okręgiem treści. Używając swego ciała jako narzędzia-osi, artystka tworzy 'czas zawieszony’, pozwalający na inną komunikację.

EARTH WALK jest kontynuacją MYNAMEIS. Spacer z punktu ‘A’ do nieznanego ‘B’ polegał będzie na podchodzeniu do przypadkowych przechodniów w odstępach czasu, z misją stworzenia Geografii Emocjonalnej. Shoshanah zamierza towarzyszyć każdemu z przechodniów w drodze przez 72 kroki. Informacje zdobyte w czasie spotkań zostaną zebrane a ich esencja utrwalona na rysunku wykonanym na zdjęciu satelitarnym.

W seriach rysunków Landscape Borders# i SCHUT# zachodzi wielopłaszczyznowa przemiana. Punktem wyjścia jest należący do kanonu tekst – mowa polityczna lub poezja religijna. Ciechanowski wiąże z nimi terytoria geometryczne i dane statystyczne. Zostają one uwidocznione przez przeniesienie ich w formie i treści na papier. Doprowadzenie do zetknięcia się badań artystki z różnorodnością kolorów i wyrysowanych znaków odsłania jej cel – przywrócenie im płaszczyzny komunikacji.
Podążając drogą poza językiem a przed słowami, artystka materializuje wrażenia słuchowe: mowa przeistacza się w pismo, pismo zaś wchodzi w interakcję z kolorami i fakturami, porzucając swoją wartość semantyczną. Te rysunki-działania zyskują nową perspektywę w filmach. Ciało artysty staje się tu tematem alternatywnym, poprzez swoje działanie rozkłada ona na czynniki pierwsze dialog pomiędzy performance a wizualną reprezentacją.

Poprzez swoją multidyscyplinarną praktykę artystka doprowadza do ujawnienia napięcia między treścią a formą. Jej twórczość to poszukiwanie równowagi poprzez ruch, rytm i dźwięk. Dążąc do uchwycenia chwili, tworzy ona zwierciadło, w którym uwidacznia się przepaść między jednostką a zbiorowością. Jest to próba odsłonięcia, zza zamaskowanych wzorców, podstawowej ludzkiej tęsknoty, która ma moc sprowadzania indywidualnych dążeń do wspólnego mianownika.

Shoshanah Ciechanowski (ur. 1973) mieszka i pracuje w Tel Awiwie. W 2000 ukończyła BFA Bezalel Academy of Art&Design w Jerozolimie. Od 2004 prowadzi warsztaty, na których stara się ukazać znaczenie praktyki poprzez 'rekonstrukcję’. Ciechanowski brała udział w wystawach grupowych w Izraelu i za granicą, a jej wystawy indywidualne odbyły się w Izraelu, UK, Niemczech i Włoszech. Jej prace znajdują się w prywatnych i publicznych kolekcjach w Niemczech, Austrii, Włoszech, Izraelu, Francji, UK i USA.