„KOBIETY JAZZU” w fotografii Jacka Kołakowskiego

25 czerwca 2021 roku w lobby hotelu Vienna House Andel’s Lodz odbyło się wyjątkowe wydarzenie charytatywne, zorganizowane przez łódzkie Kluby Rotary, zatytułowane „Kobiety Jazzu”. W ramach wydarzenia uczestnicy mieli okazję wziąć udział w wernisażu o tym samym tytule prac – fotografii Jacka Kołakowskiego.
Po wernisażu odbyła się także aukcja charytatywna na rzecz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi. Jest to jedna z pierwszych placówek zajmujących się profesjonalnie pomocą dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w Polsce. Oferuje swoim podopiecznym pomoc: schroniskową, socjalną, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną.

Wystawa powstała przy współpracy hotelu Vienna House Andel’s Lodz oraz łódzkich Klubów Rotary.


Fotorelacja z wernisażu „KOBIETY JAZZU” w fotografii Jacka Kołakowskiego (25.06)

Video z wydarzenia autorstwa: Lodz360