kalendarz 2016

23.01.2016 ANDEL’S PHOTO MICHAŁ SOBCZAK ŁÓDŹ
03.03.2016 ANDEL’S PRESENTS VERONIKA HOLCOVA ŁÓDŹ ŁÓDŹ
7.04.2016 ANDEL’S PRESENTS GRZEGORZ DROZD, ALICJA ŁUKASIAK KRAKÓW
14.05.2016
ANDEL’S PHOTO MIESIĄC FOTOGRAFI W KRAKOWIE
DOC MAGAZINE
KRAKÓW
19.05.2016 ANDEL’S PRESENTS Shoshanah’ Ciechanowski
KURATOR CHIARA VALCI MAZZARA
ŁÓDŹ
09.06.2016 ANDEL’S PHOTO FOTOFESTIWAL
DOC MAGAZINE
ŁÓDŹ
8.09.2016 ANDEL’S PHOTO ULA TARASIEWICZ ŁÓDŹ
29.09.2016 ANDEL’S PRESENTS MICHAŁ GAJER KRAKÓW
27.10.2016 ANDEL’S PRESENTS ŁÓDŹ KALISKA ŁÓDŹ
24.11.2016 ANDEL’S PRESENTS MONSFUR – STREET ŁÓDŹ