Andel’s Art Book

ANDEL’S ART BOOK to przewodnik po niezwykłej kolekcji sztuki współczesnej zebranej w nowoczesnym hotelu znajdującym się w dziewiętnastowiecznej fabryce Izraela Poznańskiego w Łodzi.

ANDEL’S ART BOOK zawiera opisowe biogramy dwudziestu artystów, autorów prawie dwustu prac prezentowanych we wnętrzach hotelu andel’s, od Dominika Lejmana, przez Maurycego Gomulickiego, po Zuzannę Lazarovą, jak również zdjęcia realizacji wykonane przez fotografa Michała Przeździka we wnętrzach, w których oryginalnie obecnie się znajdują, wywiad z Aleksandrem Jurkowitschem, pomysłodawcą, inicjatorem i fundatorem kolekcji, tekst autorstwa krytyka sztuki Marcina Krasnego zgłębiający możliwe sposoby odczytania sensów zawartych w prezentowanych realizacjach, opowieść o architekturze hotelu napisaną przez jej autora, Wojciecha Popławskiego oraz słowo wstępne Lucyny Sosnowskiej, kuratorki kolekcji.

Publikacja ANDEL’S ART BOOK, pieczołowicie zaprojektowana przez graficzkę Anię Nałęcką, sama w sobie jest oryginalnym i kunsztownym dziełem sztuki skierowanym do innych kolekcjonerów, miłośników sztuki współczesnej, historyków sztuki i wszystkich zainteresowanych kulturą wizualną w jej najbardziej pasjonujących przejawach.