12.01.2017 ANDEL’S PHOTO Borys Makary KRAKÓW
28.01.2017 ANDEL’S PHOTO Michał Sobczak ŁÓDŹ
23.02.2017 ANDEL’S PHOTO Urszula Tarasiewicz KRAKÓW
09.03.2017 ANDEL’S PRESENTS Dorota Podlaska ŁÓDŹ
06.04.2017 ANDEL’S QUARTER Grospierre Sardaña ŁÓDŹ
26.05.2017 ANDEL’S PHOTO Debuts 2016 KRAKÓW
03.06.2017 ANDEL’S PHOTO Debuts 2017 ŁÓDŹ
28.06.2017 ANDEL’S PRESENTS Hynek Alt ŁÓDŹ
10.08.2017 ANDEL’S PHOTO Ciechowski-Swietlik ŁÓDŹ
07.09.2017 ANDEL’S PRESENTS Anna Orbaczewska ŁÓDŹ
14.09.2017 ANDEL’S PRESENTS Wiktor Dyndo KRAKÓW
28.09.2017 ANDEL’S PRESENTS Dominik Lejman ŁÓDŹ
26.10.2017 ANDEL’S PRESENTS Zvi Hecker KRAKÓW
30.11.2017 ANDEL’S PRESENTS Zuzanna Janin ŁÓDŹ
14.12.2017 ANDEL’S PRESENTS Andrzej Pągowski ŁÓDŹ