06.02.2015 ANDEL’S PRESENTS HYBRIDITY OF THE SUBJECT
KOŁODZIEJSKI, MIODUSZEWSKI,
UCHMAN, WINIARSKA
ŁÓDŹ
19.03.2015 ANDEL’S PRESENTS IZABELA CHAMCZYK
PAINTING + PREFORMANCE
KRAKÓW
16.04.2015 ANDEL’S PRESENTS MAŁGORZATA KOSIEC ŁÓDŹ
16.05.2015 ANDEL’S PHOTO / KRAKOW PHOTO FRINGE DEBUTS 2014
DOC MAGAZINE
KRAKÓW
28.05.2015 ANDEL’S PHOTO / FOTOFESTIWAL DEBUTS 2015
DOC MAGAZINE
ŁÓDŹ
25.06.2015 ANDEL’S PHOTO JULIA POPŁAWSKA KRAKÓW
10.09.2015 ANDEL’S QUARTER KURATOR: KATARZYNA SAGATOWSKA ŁÓDŹ
24.09.2015 ANDEL’S PHOTO „NEW URBAN LEGENDS”
ULA TARASIEWICZ
KRAKÓW
21.10.2015 ANDEL’S PRESENTS EXHIBITION ASP ŁÓDŹ ŁÓDŹ
26.11.2015 ANDEL’S PHOTO „KARCZEBY” ADAM PAŃCZUK ŁÓDŹ